ฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่กับกลุ่มเมฆความรู้ : รูปแบบการศึกษาอนาคต

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่กับกลุ่มเมฆความรู้ : รูปแบบการศึกษาอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

DSC_0276 DSC_0277

DSC_0260

DSC_0272

Leave a Reply

Your email address will not be published.