ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📣 สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Visual Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting (รับจำนวนจำกัด 720 คน) และกำหนดวันเข้าทดสอบความรู้ (90 นาที) ภายหลังจากเข้ารับการอบรมฯ โดยได้กำหนดจัดการทดสอบความรู้ ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ สิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมอบรมวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://shorturl.asia/tdceJ หรือตาม QR Code ตามด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม)
ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการอบรมดังกล่าวได้ที่ https://shorturl.asia/Q60r4 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2579 8751

QR code สำหรับลงทะเบียน