ถั่วเหลือง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80

ต้านทานโรคราสนิม ผลผลิตประมาณ 350-400 กิโลกรัม/ไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลาง ทนร้อนได้ดี สามารถใช้เครื่องจักรปลูกและเก็บเกี่ยวได้ ผลไม่ร่วง สอบถามได้ที่ อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A