การเลี้ยงหอยแมลงภู่อย่างยั่งยืน

การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก เป็นการเลี้ยงแบบใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนการเลี้ยงแบบปักไม้ ที่มักพบปัญหา ไม้หักก่อนการเก็บเกี่ยว เศษไม้หักถูกพัดพาไปติดตามชายหาด หรือมีเศษไม้เหลือเป็นตอทิ้งไว้ในทะเล ซึ่งการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ อาทิ ถังพลาสติก อวน ซึ่งการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพ ข้อดี คือทนทาน อยู่ได้หลายปี สามารถเก็บเกี่ยวหอยแมลงภู่ตามไซส์ที่ต้องการ ซึ่งหากเจอหอยแมลงภู่ไซส์เล็ก ก็ยังสามารถเลี้ยงต่อได้ โดยการเลือกดึงเฉพาะตัวใหญ่ๆ ที่ต้องการจัดจำหน่าย ซึ่งระยะการลงทุน 1 ปี ก็สามารถคืนทุนได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3831-1379

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9