ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว

ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบไวรัสพืชได้อย่างจำเพาะผลิตด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา โดยการผลิตแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสสาเหตุโรคพืชนำไปสู่การพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ มีความไวในการตรวจสอบสูง ให้ผลการตรวจสอบรวดเร็ว มีความแม่นยำ ใช้งานสะดวก ช่วยลดการนำเข้าชุดตรวจสอบที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนของการตรวจสอบและต้นทุนการผลิต สอบถามได้ที่ รศ.ดร. รัชนี ฮงประยูร และทีมวิจัย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1890

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A