KURDI ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญทองแดง “นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก” ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023

ความภูมิใจของผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน “นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก” ผลงานวิจัยโดย ดร.ปรียานุช สีโชละ และคณะทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองคาโตวิเซ สาธารณรัฐโปแลนด์