ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว

ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบไวรัสพืชได้อย่างจำเพาะผลิตด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา โดยการผลิตแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสสาเหตุโรคพืชนำไปสู่การพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ มีความไวในการตรวจสอบสูง ให้ผลการตรวจสอบรวดเร็ว มีความแม่นยำ ใช้งานสะดวก เพียงบดใบพืช ที่ต้องการทดสอบในน้ำยาบดตัวอย่าง จากนั้นหยดน้ำคั้นที่ได้ลงในชุดตรวจสอบ 3-4 หยด และรออ่านผลการทดสอบภายใน 5 นาที โดยหากปรากฏเส้นทดสอบ 2 เส้น แสดงว่าพืชตัวอย่าง ที่นำมาตรวจมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสชนิดนั้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ปฎิบัติได้ง่ายและ ไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การตรวจสอบโรคเป็นไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว
ชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว เป็นชุดตรวจสอบที่มีความแม่นยำ ใช้งานง่าย ให้ผลทันที สามารถพกพาไปใช้ในการตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ ได้ จึงส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์การพยากรณ์โรค ช่วยในการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อการกักกันพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสขึ้นใช้เองในประเทศ ช่วยลดการนำเข้าชุดตรวจสอบที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนของการตรวจสอบและต้นทุนการผลิต ปัจจุบันได้มีการให้บริการเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคพืชจากเชื้อไวรัสในระหว่างการปลูกแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิจัยโดย
รศ.ดร. รัชนี ฮงประยูร และทีมวิจัย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1890

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร. รัชนี ฮงประยูร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6