ต้นแบบรถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ด้วยระบบไฮดรอลิก

ช่วยทุ่นแรงและทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ใบพลั่วที่สามารถขุดหลุมดินได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. และความลึก 80 ซม. สามารถขุดย้ายต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณโคนต้นไม้ 10-12 นิ้วได้ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1922-4525

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A