พริกจินดา กำแพงแสน

– ลักษณะผลคล้ายพริกหอมสุพรรณ ความเผ็ดสูงถึง 28,773 (± 483) SHU
– อายุออกดอก 70 วันหลังหยอดเมล็ด – เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน หลังหยอดเมล็ด
– ผลอ่อนสีเขียว ผิวเรียบ ผลตรง ปลายผลแหลม ผลชี้ขึ้น ผลสุกมีสีแดง
– น้ำหนักผล 1 กรัม/ผล – ผลยาว 5-6 ซม., ความกว้างผล 0.5-0.8 ซม.
– ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ ประมาณ 3-4 ตัน/ไร่
สอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1393

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A