ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5720

เมล็ดใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ความชื้น 15% ประมาณ 1,785 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้าง และโรคทางใบได้ดี สอบถามได้ที่ สรรเสริญ จำปาทอง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-1558-5280

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A