กระเช้าขนส่งทางการเกษตร

การขนส่งในพื้นที่แปลงเกษตรมีอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ที่มีสภาพลาดชันเป็นหุบเขาหรือที่พื้นที่ชื้นแฉะ ต้องข้ามลำน้ำ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้แรงงานหรือรถขนส่ง การใช้ระบบเคเบิลขนส่งจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพราะสามารถวิ่งข้ามอุปสรรคและพื้นที่ลาดชันหรือ   หุบเขาได้ด้วยการลงทุนที่ต่ำกว่าและง่ายกว่าการสร้างถนน ลงทุนการตั้งเสาและขึงลวดสลิง ออกแบบให้กระเช้าสามารถวิ่งผ่านเสาได้ทำให้สามารถขยาย  ความยาวไปได้ไม่จำกัด และในอนาคตอาจพัฒนาระบบสับหลีกกลางทางเพื่อให้กระเช้าสองตัววิ่งสวนทางกันได้หรือสับรางเปลี่ยนเส้นสลิง

 

คุณสมบัติและจุดเด่น

 1. สามารถบรรทุกตะกร้าใส่ผลไม้ขนาดมาตรฐานได้สูงสุด 6 ใบ น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 180 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดลวดสลิงระยะสแปน และความลาดชันสูงสุด
 2. มีระบบยกราวแขวนตะกร้าด้วยรอกไฟฟ้า ช่วยผ่อนแรงให้ไม้ต้องยกตะกร้า
 3. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จักรยานไฟฟ้ากระแสตรง 24V ให้แรงบิดสูง ขึ้นทางลาดชันได้สูงสุด 30 องศา ความเร็วสูงสุด 2 เมตรต่อวินาที
 4. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลสูงสุด 1.5 กิโลเมตร มีระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อวิ่งไปสุดทาง
 5. สามารถเลือกแหล่งพลังงานได้ทั้งระบบไฟฟ้า ( แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ) และน้ำมัน ( เครื่องยนต์เบนซิน )

  ผลงานวิจัยโดย
  1. ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2. นาย ธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1927-0098, 08-3030-6609

  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
  ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

  ✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6