เครื่องดื่มคอมบูชะ จากน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ ที่ช่วยในระบบการย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลให้กับระบบการขับถ่าย ช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลและความดันโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.เมธาวี เพียรภักดี และทีมวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-6300

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A