ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการโปรตีน ผลิตจากเนื้ออกไก่ (lean protein) ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่ต้นทุนต่ำ ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง ความสะดวกต่อการบริโภค โดยสามารถชงคืนรูปได้ดีด้วยน้ำ มีกลิ่นรสที่รับประทานง่าย สามารถพัฒนาสูตรและรสชาติต่างๆ ได้ เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิต สอบถามได้ที่ พสธร ผ่องแผ้ว นักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629-35 (1508)

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A