มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80-1

เป็นมันสำปะหลังชนิดหวาน หรือพันธุ์รับประทาน ลงหัวเร็ว แป้งดี ไซยาไนด์ต่ำ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.9 ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 28.0% ทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง และฝนติดต่อยาว สอบถามได้ที่ สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-2246-0483 หรือ เพจ facebook มันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือก

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A