สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะ

รายละเอียดต่อไปนี้
1.หอยมุกน้ำจืด
2. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาบู่
3.สับปะรดผลสด
4.ข้าวโพด

(รายละเอียด)