ชาไหมข้าวโพด (Corn Silk Tea)

ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn)      เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552-2562 พบว่าผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 256,817 ตัน/ปี (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2565) และมีการแปรรูปเพื่อส่งออกเป็นข้าวโพดกระป๋องไปยังต่างประเทศโดย 15 ประเทศแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ฟิลิปปินส์ นอร์เวย์ ไต้หวัน กัมพูชา เนเธอแลนด์ สหราชอาณาจักร ตุรกี เยอรมันนี เมกซิโกและสิงคโปร์ รวมมูลค่า 536.73 ล้านบาท (ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวมพาณิชย์, 2565) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อนเป็นข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง หมายความว่าในกระบวนการบวนการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋องจะมีไหมข้าวโพดเป็นของเหลือทิ้ง การใช้ไหมข้าวโพดซึ่งเป็นของเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นชาไหมข้าวโพดเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยอุณหภูมิการอบแห้งของไหมข้าวโพด:ด้านคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ปริมาณฟีนอลทั้งหมด ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟลาโวนอยด์ พบว่าอุณหภูมิในการอบแห้งและสารละลายมีผลต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด การอบไหมข้าวโพดที่อุณหภูมิ 50°C และชงชาด้วยน้ำอุณหภูมิน้ำ 95°Cปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุด (Thaiwong and Chaiwong, 2021)

วิธีการอบไหมข้าวโพด

ชาไหมข้าวโพด ที่ใช้เป็นไหมข้าวโพดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ซึ่งไม่ได้รับการผสมเนื่องจากตัวผู้เป็นหมัน หลังจากเก็บเกี่ยวและทำการปอกเปลือกเพื่อใช้ตัวฝักของข้าวโพดฝักอ่อนแล้ว ไหมที่ได้จะนำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนด้วยอุณหภูมิ 50°C จนกว่าจะแห้งใช้เวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณไหมที่ใช้อบ หลักจากอบจนแห้งแล้วบดไหมให้ละเอียดด้วยเครื่องบดสมุนไพร หลังจากได้ไหมที่บดละเอียดแล้วทำการบรรจุในถุงชาแต่ละถุงหนักประมาณ 1 กรัม ทำการบรรจุกระป๋องสังกะสีพร้อมติดฉลาก โดย 1 กระป๋องบรรจุ 20 ถุง เมื่อบรรจุชาทั้งหมดลงในกระป๋องแล้วทำการซีลกระป๋องด้วยพลาสติก สามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี

คุณสมบัติ

มีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวนอยด์สูง เมื่อชงด้วยน้ำอุณหภูมิน้ำ 95°C

ผลงานวิจัยโดย
ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์  และทีมผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-2392-1288

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6