ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่รับประทานได้ มีการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งโปรตีนที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติต้นแบบ จะช่วยในเรื่องการลดแรงงานคน การให้อาหาร และการจัดการพื้นที่การเพาะเลี้ยง เพื่อการเลี้ยงที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9