ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

ปัจจุบันการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้เกิดกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ทดแทนข้าว โดยหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์จากดอกกะหล่ำสับที่เรียกว่า ข้าวดอกกะหล่ำ (cauliflower rice) โดยผลิตภัณฑ์นี้นิยมทำรับประทานเองในครัวเรือน ในประเทศไทยพบว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งจำหน่าย แต่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องมาจากกระบวนการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีต้นทุนที่สูง จุดนี้เองเป็นช่องว่างให้ผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปด้วยกระบวนการอบแห้งที่มีราคาต้นทุนต่ำลง นอกจากนี้วิกฤติโควิด 19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่สามารถมั่นใจได้ถึงความสะอาด ความปลอดภัยในการบริโภค

ทางทีมวิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการอบแห้งต้นทุนต่ำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถคืนรูปได้ด้วยไมโครเวฟภายใน 10 นาที และผลิตภัณฑ์หลังคืนรูปมีสี ลักษณะปรากฎเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภคที่รักษ์สุขภาพ และผู้บริโภคที่ต้องการจำกัดการบริโภคแป้ง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารจัดเลี้ยงสำหรับผู้บริโภคที่มีความเฉพาะได้

ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นนั้น ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และใช้เครื่องมือการผลิตพื้นฐาน โดยกระบวนการที่พัฒนาขึ้นให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ และมีค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้ชิม

ผลงานวิจัยโดย
นางสาวประจงเวท  สาตมาลี  และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทร. 0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาวประจงเวท  สาตมาลี

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6