การผลิตและการใช้ถ่าน และนํ้าส้มควันไม้คุณภาพสูง จากชีวมวลเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและรมควัน