บาล์มกระชายดำยับยั้งแบคทีเรีย

โรคติดเชื้อที่ผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ผิวหนังอักเสบ มักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยปัจจุบันตัวยาที่ใช้รักษาส่วนใหญ่มักส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจส่งผลข้างเคียงต่อตับ กระเพาะอาหารและนำมาสู่การดื้อยาในสัตว์เลี้ยงในที่สุด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง

จึงมีแนวคิดนำสารสกัดจากสมุนไพรอย่างกระชายดำ ที่มีสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บาล์มกระชายดำยับยั้งแบคทีเรียในระยะเริ่นต้นได้อย่างสมบูรณ์  โดยทีมผู้ประดิษฐ์ผลงานเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบเนื้อบาล์มกึ่งแข็ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และองค์ประกอบในการขึ้นตำรับมาจากธรรมชาติ ได้แก่ เชียร์บัตเตอร์ ขี้ผึ้ง จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ฟื้นฟูผิวหนังที่แห้งอักเสบ ลดอาการคัน ระคายเคืองที่มาจากผิวหนังแห้ง

ผลิตภัณฑ์บาล์มกระชายดำสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงในระยะเริ่มต้น ลดการระคายเคืองเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงด้วยส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดกระชายดำ เชียร์บัตเตอร์ ขี้ผึ้ง เป็นต้น

กระบวนการสกัดกระชายดำ >> จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า5,7-ไดเมทอกซีฟลาโวน (5,7-DMF) เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในยับยั้งแบคทีเรีย ต้านการอักเสบอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทีมผู้ประดิษฐ์จึงใช้กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดกระชายดำโดยการหมักในตัวทำละลาย เพื่อควบคุมให้มีปริมาณ 5,7-DMF สูง จากนั้นทำการแยกสารออกฤทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี ซึ่งวิธีมีช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตได้ดีเนื่องจากสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

โดยปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรแก่วิสาหกิจขนาดย่อมและนิสิตชั้นปริญาตรี โดยอยู่ระหว่างการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่อยอดในลักษณะของการร่วมวิจัย เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ผลงานวิจัยโดย
1. นางสาวศิริพร ปราณี 2. ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก 3. นางสาวเพ็ญพิชชา ภูมิจันทึก
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 09-6928-4284

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาวศิริพร  ปราณี

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6