ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารที่บริโภคมากขึ้นเนื่องด้วยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของวัตถุดิบและอาหารที่ส่งผลกระทบทั้งประโยชน์และผลเสียต่อสุขภาพร่างกายผู้บริโภคจึงหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์เดิมที่ก่อให้เกิดโทษและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรตีนสูงเป็นกลุ่มที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเนื่องด้วยโปรตีนเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายในหลายด้าน ได้แก่ เสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับวัยเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและวัยทำงานที่ต้องใช้พลังงานสูง และป้องกันภาวะการสูญเสียความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อของวัยสูงอายุ เป็นแหล่งของกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้สำหรับทุกวัย เป็นต้น แต่เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อยืดอายุ อีกทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปเดิมส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนื่องด้วยส่วนประกอบและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

คณะผู้วิจัยจึงคิดค้น วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ได้แก่ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการโปรตีน ผลิตจากเนื้ออกไก่ (lean protein) ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่ต้นทุนต่ำ ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง ความสะดวกต่อการบริโภค โดยสามารถชงคืนรูปได้ดีด้วยน้ำ มีกลิ่นรสที่รับประทานง่าย สามารถพัฒนาสูตรและรสชาติต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิต

 

ผลงานวิจัยโดย
1.  นายพสธร ผ่องแผ้ว 2. ดร.ธิดารัตน์ พันโท 3. น.ส.ประจงเวท สาตมาลี 4. ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ และคณะ
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-2942-8629-35 (1508) 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6