เมี๊ยวหนึบ สูตรลดโซเดียม

ในปัจจุบันมีจำนวนน้องแมวที่ป่วยเป็นโรคไตจำนวนมากเนื่องจากน้องแมวมักจะชอบทานอาหารที่มีรสเค็มและปริมาณโซเดียมสูง ส่งผลให้น้องแมวป่วยเป็นโรคไตได้ง่าย อีกทั้งอาหารและขนมแมวที่มีขายในท้องตลาดนั้นมักจะทำจากปลาทะเล ที่มีปริมาณโซเดียมสูงอยู่แล้ว

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีทำอาหารหรือขนมทางเลือกของน้องแมว โดยอาหารทางเลือกนี้มีปริมาณโปรตีนสูงเนื่องจากใช้ส่วนผสมจากเนื้อสัตว์คุณภาพดี ที่สำคัญยังลดปริมาณโซเดียมลงจากอาหารน้องแมวที่ขายตามท้องตลาดได้มากถึง 3 เท่า และคณะผู้จัดทำยังเสริมส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างด้วยโปรไบโอติก ที่ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารให้น้องแมว ช่วยให้น้องแมวมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกลจากโรคไตที่ไม่สามารถรักษาได้

 

 

 

กระบวนการผลิต/ ส่วนประกอบหลัก/คุณสมบัติ

ส่วนประกอบสำคัญ เนื้อสัตว์คุณภาพสูง ผงวุ้นเจลาติน โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยง ฟักทอง บรอกโคลีเครื่องมือที่ใช้ เครื่องวัดค่าความเค็ม (saltmeter)

ประโยชน์

อาหารทางเลือกนี้เจ้าของสามารถทำได้ง่ายเองที่บ้าน ราคาถูก มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ทางผู้เลี้ยงเองจะ มั่นใจได้ว่าน้องแมวจะได้รับปริมาณโปรตีนสูงและเพียงพอ และที่สำคัญช่วยให้น้องแมวสุขภาพดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรคไตได้สูง ช่วยให้เจ้าของลดความกังกลเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

ผลงานวิจัยโดย
1.น.ส.คณิศร์รวี เตชะเอื้อย 2.น.ส.ชนาภัทร ทับทิมศรี 3.น.ส.ศิริพร ปราณี 4.นางสกุลจิตร วิเชียรโชติ 5.น.ส.ฐาปนี พุ่มพวง 6.น.ส.กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 082-4914653

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6