เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยกระแสไฟฟ้า

สาหร่ายพวงองุ่นสดเป็นอาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูง และยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และวิตามินหลายชนิดรวมทั้งกรดไขมัน ซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการกำจัดคราบโคลนตลอดจนเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ติดมากับสาหร่าย วิธีทำความสะอาด ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (การใช้วิธี skimmer) ทำให้สาหร่ายช้ำเมื่อนำสาหร่ายที่ผ่านการล้างด้วยวิธีสกิมเมอร์พบความเสียหาย ส่งผลต่อการเก็บรักษา รศ.ดร ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการทำความสะอาดโดยใช้เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อลดระยะเวลา และลดแรงกระแทกที่จะเกิดต่อสาหร่ายโดยใช้เวลาในการทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นเป็นเวลา 3 นาที ลดความเสียหายของเซลล์สาหร่ายพวงองุ่น และลดการคายน้ำโดยกำลังผลิตในการทำความสะอาดสาหร่ายองุ่นสามารถทำได้มากกว่า 12 กิโลกรัมต่อ 1ชั่วโมง ระหว่างการทำงานสามารถกำจัดตะกอนที่เกิดได้โดยการเติมน้ำ และให้ตะกอนระบายออก สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5020

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9