บะหมี่มันสำปะหลัง

บะหมี่จะทำจากแป้งข้าวสาลี โดยในแป้งสาลีมีโปรตีนกลูเตน (Gluten) ซึ่งมีผู้บริโภคบางกลุ่มเป็นโรคแพ้กลูเตน (Coeliac Disease) คือ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อโปรตีนกลูเตน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ส่งผลต่อระบบขับถ่าย อาการที่พบบ่อยคือ ท้องเสีย ท้องผูก และปวดท้อง เป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยด้วยโรคแพ้กลูเตน ต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกลูเตนเป็นองค์ประกอบ ทำให้ผงมันสำปะหลังพันธุ์หวานทดแทนการใช้แป้งสาลี จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนแป้งสาลี มาเป็นบะหมี่มันสำปะหลังพันธุ์หวาน ซึ่งมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ สอบถามได้ที่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629