มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 พันธุ์

มะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผลที่สามรถปลูกได้ทั่วประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศในแถบตะวันออกกลาง ส่งออกในรูปของมะขามเปียก รวมทั้งสามารถแปรรูปในรูปมะขามสดได้ สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือมะขามกระดาน และมะขามขี้แมว โดยมะขามกระดานมีลักษณะฝักใหญ่ และยาวแต่ฝักแบน เปลือกบาง มีปริมาณเนื้อ 41% ส่วนมะขามขี้แมวมีลักษณะฝักเล็ก รูปฝักกลม แต่สั้น เปลือกหนา มีปริมาณเนื้อ 27% ของฝัก นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ และคณะ จึงได้ปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยว โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ฝักใหญ่ เนื้อเยอะฉ่ำน้ำ ได้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า

การใช้ประโยชน์มะขามเปรี้ยว

 1. ใช้ฝักสดสำหรับการแปรรูป เช่น ดอง แช่อิ่ม
 2. ใช้เนื้อฝักสุกสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯ
 3. ใช้ประกอบอาหาร

  ผลงานวิจัยโดย
  เรืองศักดิ์  กมขุนทด และคณะผู้วิจัย
  สถานีวิจัยปากช่อง  คณะเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.08-1470- 2382

   

  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
  เรืองศักดิ์  กมขุนทด

  ✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6