แอปพลิเคชันการประเมินคะแนนร่างกาย แม่โคนมด้วยระบบ AI

แอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการช่วยประเมินคะแนนร่างกายของโคนมโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแค่ถ่ายภาพด้านท้ายของโคด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายนั้น โดยการสร้างเส้นกรอบล้อมรอบบริเวณด้านท้ายของโค แล้วประมวลผลภาพถ่ายว่ามีคะแนนร่างกายของโคอยู่ที่ระดับใด (1 คะแนน คือ ผอมมาก, 3 คะแนน คือ ปานกลาง และ 5 คะแนน คือ อ้วนมาก) ซึ่งทำให้การประเมินคะแนนร่างกายโคเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น มีความแม่นยำสูง และถูกต้องตามหลักวิชาการ สอบถามข้อมูลได้ที่ พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A