ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวาน

ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหวาน  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติที่ถูกปาก โดยหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพดหวานจะมีกากข้าวโพดหวานที่เหลือจากกระบวนการผลิตและถูกจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ประมาณ 900 – 1,000 กก./วัน ซึ่งกากข้าวโพดดังกล่าวยังมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ เมื่อนำกากข้าวโพดสดของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ไปทำอบแห้งและบดเป็นแป้งพบว่ามีความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร ร้อยละ 2.76 16.67 9.10 2.56 68.91 และ 23.60 ตามลำดับ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าในแป้งจากกากข้าวโพดหวานยังมีปริมาณวิตามินเอ (เบต้าแคโรทีน) 271.87 mg/100g ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงนำกากข้าวโพดที่เหลือจากการผลิตน้ำนมข้าวโพดมาใช้ประโยชน์โดยการทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวานที่ได้มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร ร้อยละ 15.28 6.75 23.82 2.10 52.05 และ 4.62 ตามลำดับ ปริมาณวิตามินเอ (เบต้าแคโรทีน) 89.76 mg/100g

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากกากข้าวโพด ปราศจากแป้งสาลีเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกากข้าวโพดที่เหลือจากการกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพด ผลิตโดยใช้แป้งจากกากข้าวโพดหวานทดแทนการใช้แป้งสาลี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

ผลงานวิจัยโดย
นางสาวบงกชมาศ โสภา และคณะผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ  คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.08-5001-7940

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาวบงกชมาศ โสภา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6