แครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ด

เห็ด มีสารโพลีแซคคาไรด์โดยเฉพาะสารกลุ่มที่มีชื่อว่า เบต้ากลูแคน และสารประกอบอื่น เช่น วิตมิน เกลือแร่ โพลีแซคคาไรด์ และสารประกอบฟิโนลิกมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

การผลิตแครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ด

  • ใช้ธัญพืช ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียวและข้าว เป็นวัตถุดิบหลักผสมกับเห็ด
  • ใช้เทคโนโลยีเอกซทรูชันในการขึ้นรูป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • เป็นขนมขบเคี้ยวที่ใช้ธัญพืชผสมกับเห็ด
  • ไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีจึงไม่มีกลูเตน
  • ใช้กระบวนการเอกทรูชันในการผลิต

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-942-8629-35 ต่อ 502 E-mail: ifrlds@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th