ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ

🔆 ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”  บรรยายโดย ผศ.ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อการวางแผนทำสินค้าเข้าสู่ตลาด 

จัดโดย RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⏰ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 – 16.30 น.
💻 ผ่านทาง Zoom ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/94680525162?pwd=bEJIZE1seWw5UEpjMTAwS0JhTEJwQT09
Meeting ID: 946 8052 5162
Passcode: 488338
และ facebook Live https://www.facebook.com/ifrpd.ku

📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GzcuGkuoGt1mTV1n7

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ e-mail: cfoodvalley.ku@gmail.com โทร. 095-4525-915