แหนแดง กับการเพาะเลี้ยงในแปลงอินทรีย์

แหนแดง เป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กพบอยู่ทั่วไปบริเวณบึง แหล่งน้ำนิ่ง และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแหนแดงมีคุณสมบัติเป็นทั้งปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ และอาหารสัตว์ เนื่องจากในใบของแหนแดง สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศทำให้แหนแดงเจริญเติบโตได้เร็ว และมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูง สลายตัวง่ายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้เร็ว จึงมีการนำแหนแดงแห้งมาใช้ในการปลูกผักชนิดต่างๆ ทำให้แหนแดงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นแหล่งไนโตรเจนสำหรับการปลูกผัก ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ สอบถามข้อมูลได้ที่ วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6686-6890

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/KUPf8774CE7v6yYx8