เครื่องอัดกระถางเพาะชำ

สามารถใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร เช่น ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าวและใยมะพร้าว ใบไม้แห้งอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน ผลิตกระถางได้ประมาณ 20 ใบ/ชั่วโมง สามารถปลูกโดยไม่ต้องถอดกระถางออก ทดแทนการใช้ถุงเพาะชำพลาสติก หรือกระถางดำ สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ศูนย์พลังงานฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-1021-9191

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A