เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมวัวดิบ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมวัวดิบ ภายในบรรจุสเปกโทรมิเตอร์ขนาดเล็ก ทำงานที่ความยาวคลื่น 900-1,700 nm ตัวเครื่องมีขนาด 20.0×17.0x10.0 cm สามารถใช้วัดปริมาณองค์ประกอบของน้ำนมวัวดิบเช่น ไขมัน และโปรตีนได้ในเวลาเดียวกัน โดยประมวลผล และแสดงผลการวัดผ่าน Smart phone ซึ่งสามารถวัดได้แม่นยำ และรวดเร็ว สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1903-6571

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A