ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ช่วยให้อาหารและน้ำอัตโนมัติตามคำสั่งทีกำหนดบนหน้าตู้ควบคุม หรือผ่านทางมือถือ 2. สามารถลดความร้อนสะสมภายในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ด้วยพัดลมระบายอากาศ โดยการกำหนดค่าอุณภูมิสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 3. ลดเวลาและการใช้แรงงานคนในการเลี้ยงจิ้งหรีด 4. ใช้พื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีเลี้ยงแบบเดิม สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0588 ต่อ 1519,1520

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A