เครื่องอัดกระถางจากเศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร

การผลิตเครื่องอัดกระถางเพาะชำ ได้พัฒนามาจากเครื่องอัดถ้วยใบไม้ และเครื่องอัดกระถางจากผักตบชวา การอัดกระถางด้วยระบบเครื่องไฮโดรลิค และเครื่องอัดแบบมือโยกสามารถขึ้นรูปกระถางเพาะชำกล้าไม้ โดยเศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรที่นำมาใช้ได้ อาทิเช่น ใบไม้ ขุยมะพร้าว ใยมะพร้าว ฟางข้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา และวัสดุอื่นๆ กล้าไม้พร้อมกระถางนี้สามารถนำลงปลูกได้เลยโดยไม่ต้องถอดกระถางออก ระบบรากจึงไม่ถูกกระทบกระเทือนช่วยให้กล้าไม้และต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการใช้ถุงเพาะชำพลาสติก หรือกระถางดำในการเพาะชำต้นไม้ สอบถามได้ที่ ผศ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ศูนย์พลังงานฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-1021-9191

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/KUPf8774CE7v6yYx8