“ชาฤาษีเขาใหญ่” พืชชนิดใหม่ของโลก

ผู้ค้นพบ
 • นายเสกสรร ไกรทองสุข (นิสิตปริญญาโท)
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
  คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ดร.สมราน สุดดี และ นายพสิษฐ์ เอื้ออารี
  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พืชชนิดใหม่นี้ถูกค้นพบโดย นายเสกสรร ไกรทองสุข และ นายพสิษฐ์ เอื้ออารี ระหว่างทำการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณเขาสมอปูน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเดือนกันยายน 2562 พบไม้ล้มลุกไม่ทราบชนิดขึ้นบนหินทรายริมลำธารในป่าไผ่และป่าเต็งรัง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-150 เมตร ได้นำตัวอย่างมาตรวจสอบร่วมกับ รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ดร.สมราน สุดดี (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) และ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ผู้เชี่ยวชาญพืชสกุลชาฤาษี (Paraboea) พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) โดยมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun & Sungkaew คำระบุชนิดว่า “khaoyaica” หมายถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งที่พบ จากการค้นพ้บดังกล่าวได้มีการตีพิมพ์ตามกฎเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ในวารสารนานาชาติ The Gardens’ Bulletin Singapore เล่มที่ 73(1) หน้าที่ : 203-207 ปี พ.ศ.2564

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นบนหินทราย ลำต้นสูงได้ถึง 25 ซม. ทุกส่วนปกคลุมด้วยขนสีขาวหนาแน่น
 • ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 6.5-15 ซม. โคนรูปลิ่มถึงสอบเรียว ขอบหยักมนเล็กน้อย
 • แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ มีขนหนา แน่นทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนง ใบข้างละ 4-8 เส้น
 • ก้านใบยาวได้ถึง 5 ซม. โคนแผ่เป็นปีกแคบๆ มีขนสีขาวหนาแน่น
 • ช่อดอก 1-3 ช่อต่อต้น ก้านช่อดอกสีเขียวถึงแดงอมม่วง โคนมีขนสีขาว
 • ดอกออกเป็นคู่กลีบเลี้ยงสีเขียวถึงแดงอมม่วง
 • เกสรเพศผู้ 2 เกสรติดที่โคนหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 ผล

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-0176 ต่อ 506 E-mail: fforsws@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th