วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย | KURDI NEWS

วัคซีนควบคุมเห็บโคที่ปลอดภัยต่อสัตว์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้างในเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ ค่าใช้จ่ายต่ำและเห็บดื้อยาน้อยกว่าการใช้วารเคมี: วิธีการควบคุมเห็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อมและดีต่อสุขภาพของคนไทย

ผลงานวิจัยโดย: ศ.น.สพ.ตร.สถาพร จัดดปาลพงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์