เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยกระแสไฟฟ้า

ช่วยลดความเสียหายของเซลล์สาหร่ายพวงองุ่น และลดการคายน้ำ ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดได้มากกว่า 12 กิโลกรัม ต่อ 1 ชั่วโมง ลดปริมาณน้ำทะเลที่ใช้ในการทำความสะอาด สอบถามได้ที่ รศ.ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5020

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A