เปิดบ้านกลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตร และอาหารเพื่อประโยชน์

เปิดบ้านกลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตร และอาหารเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมจะเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และนวัตกรรมที่ครบวงจรของกลุ่มอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ สอบถาม ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.06-4245-5629

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/KUPf8774CE7v6yYx8