ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรในรูปแบบของอาหารไทยพร้อมทาน

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติที่มีโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ แต่ไม่มีคอเลสเตอรอล มีรสชาติอร่อย และมีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยแท้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรส์ ทำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ โดยมีอายุการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการบริโภคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ภาคอุตสาหกรรมได้ สอบถามได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A