โอโวฟิช ไฮโปรตีนสูง OVofish – High protein

ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชทำจากไข่ขาวและเนื้อปลาเป็นหลัก เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง เพื่อเป็นอาหารสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการปริมาณโปรตีนสูง เพิ่มโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ขาวและเนื้อปลา เหมาะกับผู้บริโภค เช่น กลุ่มออกกำลังกาย และใส่ใจสุขภาพ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5035

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A