การเพาะพันธุ์ปูทะเลและการเลี้ยงปูทะเลในคอนโด

ปัจจุบันปูทะเลในธรรมชาติมีจำนวนลดลง จากการจับไม่ว่าจะเป็นการจับจากธรรมชาติ หรือการบริโภค จึงจำเป็นต้องเพาะเลี้ยงปูขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะทดแทนปูทะเลในธรรมชาติ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม จึงได้ดำเนินการอนุบาลลูกปูทะเลในกระชัง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูในทะเล เพราะสามารถจัดการได้ง่าย เห็นตัวปูได้ สามารถคำนวณการให้อาหารได้ และกะปริมาณจำนวนปูได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3475-6624

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/KUPf8774CE7v6yYx8