การปลูกฟ้าทะลายโจรด้วยแสงเทียม

การพัฒนาระบบการปลูกฟ้าทะลายโจรด้วยแสงเทียม เพื่อผลิตสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเจริญเติบโตของพืช ปลอดภัยจากสารเคมีและโลหะหนักเจือปน สอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1363-1540

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://youtube.com/@KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6