การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ปลากะพงขาวโตเร็ว  โดยใช้วิธีคัดเลือกจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมในปลากะพงขาว โดยประเมินอัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว 4 สายพันธุ์ และประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เติบโตเร็วและมีพันธุกรรมที่ดี เพื่อให้ได้ปลากะพงขาวสายพันธุ์โตเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม โทร. 0-3475-6624

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6