ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กับการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม

“การประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กับการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco webex

นำโดย รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
หัวหน้าสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ยางพาราและโจทย์วิจัยด้านยางพารา”

 

ดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ และ ดร.รมิดา รัตนคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา และร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ ระยะ 5 ปี”

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามข้อมูลด้านล่าง

       สำหรับลงทะเบียน       

      QR code registration

 

 QR code meeting link

Meeting number: 2516 222 0778

Password: 1234

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณโสภิดา เบอร์ 02-5795547 ต่อ 22

มือถือ : 087-4950488