“โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก. และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโปรโมทผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรภายใต้ชื่องาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับเกียรติกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มพิธีเปิด โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมฟัง Mini talk
– Plant-based เจ ทานอย่างไรได้โภชนาการครบถ้วน เพื่อให้ความรู้ด้านทิศทาง และกระแสของอาหารเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหาร Plant-based มังสวิรัติ เจ ให้ได้โภชนาการครบถ้วน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์สุดา วันจันทึก อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก.
– โปรตีนเกษตรเริ่มต้นที่ มก. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร โดย ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ตำแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
– ความรู้สึกของผู้บริโภคที่ได้บริโภคโปรตีนเกษตร โดย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
จากนั้น ชมการสาธิตทำอาหาร เช่น ริซอตโตโปรตีนเกษตร,
ข้าวอบโปรตีนเกษตรหม้อดิน, ลาชานย่าโปรตีนเกษตร โดยเชฟจากผู้เข้าแข่งขันรายการอาหารชื่อดัง MasterChef Thailand season5
👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳
เชฟ จำเริญ สุธรรมโกศล
เชฟ “เจ๊ก” จิรายุ เจษฏากรชัย
เชฟ มิเชล เจนติลี
ขอขอบคุณบริษัทสุพลฟู้ดส์ ที่สนับสนุนอาหาร Plant-based 🙏🙏🙏