ปลากะพงขาวสายพันธุ์โตเร็ว

ปลากะพงขาวสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเทคโนโลยีจีโนม ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตที่ดี ในระยะเวลา 3 เดือน มีขนาด 4 นิ้ว ค่าเฉลี่ยน้ำหนักสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ 25% สอบถามได้ที่ นฤชล ภัทราปัญญาวงค์ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A