การประยุกต์ใช้วัคซีนเชื้อตายแบบรวมเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรีย ในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน