เส้นพลาสติกชีวภาพเปล่งแสงสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

ปัจจุบันการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ ขนาด ความซับซ้อนของชิ้นงานและจำนวนที่ผลิตได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องทำแม่พิมพ์ซึ่งมีต้นทุนสูงและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญรวมถึงระยะเวลาในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ก่อนนำมาผลิตเป็นชิ้นงานจริง แต่การขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ยังคงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านวัสดุอยู่มาก  พลาสติกชีวภาพเป็นวัสดุที่เหมาะกับการพัฒนาใช้งานกับเครื่องพิมพ์สามมิติ  เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง สามารถเติมแต่งให้มีสมบัติต่างๆ ที่หลากหลายได้และหลอมเหลวได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส การเพิ่มฟังก์ชันเปล่งแสงให้กับพลาสติกชีวภาพนั้น ช่วยเสริมให้สามารถนำพลาสติกชีวภาพไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

สำหรับเทคโนโลยีเส้นพลาสติกชีวภาพเปล่งแสงในที่มืด จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 มิลลิเมตร  สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ  สามารถปล่อยแสงได้โดยไม่ต้องอาศัยความร้อน  ให้การเปล่งแสงในที่มืดต่อเนื่องนานไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง  เมื่อหยุดการเปล่งแสงสามารถกลับมาเปล่งแสงได้ใหม่ด้วยการนำมาวางในที่สว่าง  เส้นพลาสติกชีวภาพสามารถผลิตแสงสีในที่มืดได้สีต่างๆ กัน จำนวน 7 สี ได้แก่ สีม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง หรือชมพู ในระดับห้องปฏิบัติการ และนำมาผลิตเป็นชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติได้จริง

ผลงานวิจัยโดย
น.ส.ปนัดดา เยือกเย็น น.ส.พลอยระวี แก้วลำใย ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0 -2797 -0999 ต่อ 2128

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6