การเพาะกล้าไม้คุณภาพดี

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีพื้นที่ป่าในการรับผิดชอบดูแลกว่า 611 ไร่ และมีชนิดพรรณไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 200 ชนิด มีไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลากหลายพรรณไม้ ที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตกล้าไม้จำหน่ายสร้างรายได้ให้ แก่หน่วยงานได้ ซึ่งแบ่งได้ตามกลุ่มไม้ 4 กลุ่ม 1.กลุ่มไม้เศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ด้านเนื้อไม้ 2.กลุ่มไม้เศรษฐกิจที่มีดอกสวยงาม 3.กลุ่มไม้เศรษฐกิจกินได้ 4.กลุ่มไม้เศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร โดยสถานีวิจัยฯ ดำเนินการผลิตกล้าปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 กล้า รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น” ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้สร้างรายได้ และสนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนของตนเอง สอบถามได้ที่ อนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0170

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6