สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี “งานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์” ปีที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารกำพล อดุลวิทย์ และลานกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์